In Memoriam

Lahkus Keila Korvpallikooli treener, pedagoog ja sõber, Olev Baar.

Suur tühjus on hinges.
Veel kaks nädalat tagasi rääkisime korvpalli teemadel …
Meie tutvus sai alguse 2006. aastal, kui olime kolleegid Keila Algkoolis – kehalise kasvatuse
õpetajatena. Olid mulle esimestel aastatel mentoriks. Sealt edasi kasvas sõprus ühiste eesmärkide
nimel Keila korvpalli arendamisel. Selleks hetkeks olid sa treener ja õpetaja olnud 20 aastat. Kokku
sai sul treeneritöö staaži 36 aastat. Sinu õpetajateks olid Eesti korvpalli suurkujud August Sokk, Märt
Sepik ja Märt Kermon. Olid nõu ja jõuga abiks 2010.a aastal Keila Korvpallikooli loomisel. Sinu
korvpallialased teadmised ja oskused lõid tugeva vundamendi praegusele Keila Korvpallikooli
õppekavale. Olid võtnud oma südameasjaks treenerite järelkasvu teema. Tundsid veel kaks nädalat
tagasi muret noortreenerite pärast, et treener, kui amet peaks olema Eesti ühiskonnas rohkem
väärtustatud. Sul oli sellekohaseid mõtteid ja ideid, mida nüüd meie ellu viime.
Suuretähega Treener. Olid eeskujuks oma tohutu energiaga, mida sa igapäevaselt panustasid
noorkorvpallurite arengusse. Oma tuntumad kasvandikud Gert Kullamäe ja Siim-Sander Vene
kutsusid sa ka Tuksi laagrisse praegustele noortele õpetussõnu jagama. Viimastel aastatel võtsid enda
kanda nii Keila kui Saue 2008. aastal sündinud poiste treeningrühma. See, kuidas sa suutsid poisid ja
lapsevanemad sulatada ühtseks kogukonnaks oli imetlusväärne. Olid poistele vanaisa eest. Sinu tööd
jätkab treener Martin.
Võisime sinuga tundide kaupa arutada korvpallitehnika detailidest ja noorteklassi mänguplaanidest.
Alati sai nendest aruteludest võtta midagi kaasa nii treeningutele kui ka võistlusmängudele. Sinu
silmad lõid alati särama, kui leidsid mängudes toimiva lahenduse. Õpetasid, et mäng peitub detailides
ning see on üks treeneritöö meeldivatest osadest. Neid vestlusi jään ma igatsema.
Palju jäi veel teha ja rääkida.
Puhka rahus, hea sõber!

Tarmo Hein
Keila Korvpallikooli juht

Comments are closed.