Eelkooliealiste laste õppemaksu tasumise kord

1. Õppemaks

Õppemaks koosneb kohamaksust, mille suurus on ühes kalendrikuus seitseteist (17) eurot õpilase kohta ning sellele lisandub kolm (3) eurot Õpilase iga kohal käidud õppetunni/treeningu eest.

2. Õppemaksu tasumine

2.1. Õppemaksu tasutakse jooksva kuu treeningute eest.

2.2. Õppemaksu tasutakse kaheksa kuu eest, perioodil 1. september kuni 30. aprill.

2.3. Õppemaksu tasutakse MTÜ Keila Korvpallikool (edaspidi Korvpallikool) poolt väljastatud arve alusel, arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole.

2.3.1. Korvpallikool esitab arve järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

2.3.2. Õppemaks tasutakse järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks vastavalt Õpilase esindaja ja Korvpallikooli vahel sõlmitud lepingule (edaspidi Õppeleping), nt: septembri kuutasu maksmise tähtajaks on 20. oktoober.

2.4. Arve tasumisel tuleb selgitusse lisada: arve number ja õpilase nimi, kelle eest õppemaks tasutakse, nt: arve nr 150001, Mati Kask.

2.5. Korvpallikooliga liitudes ja õppemaksu arve saamiseks esitab lapsevanem Korvpallikoolile täielikult täidetud Avalduse, kus määrab Õpilase eest õppemaksu tasuva inimese andmed (nimi; isikukood; arve periood; kontakt e-posti aadress, kuhu arve saadetakse).

2.6. Õppemaksu peatamise (nt: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis esitatakse Korvpallikoolile kirjalikult e-posti aadressil: info@keilakk.eu. Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu õppemaks.

3. Õppemaks ja tulumaksutagastus

3.1. Korvpallikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Korvpallikoolile tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksutagastus (Tulumaksuseadus § 26).

3.2. Tulumaksutagastuse saamiseks esitab Õpilase esindaja Korvpallikoolile täielikult täidetud õpilase Avaldus, kus on määratud õppemaksu arve maksja ja tema isikukood.

3.3. Tulumaksutagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on Korvpallikoolile vastavad andmed esitatud.

4. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused

4.1. Korvpallikool võtab vastu kirjalikke avaldusi õppemaksust osalise või täieliku vabastuse kohta, kus on märgitud soodustus taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Korvpallikooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

4.2. Kui ühest perest osaleb õppetöös 2 last, siis esimese lapse pealt tuleb maksta 100% ja teise lapse pealt 75% tema treeninggruppi kuutasust. Pere kolmas laps osaleb õppetöös tasuta.

4.3. Majanduslikel põhjustel on kirjaliku avalduse alusel võimalik taotleda, kas osalist (nt: kas 25% või 50%) või täielikku õppemaksu vabastust.

4.4. Liitudes Korvpallikooliga peale 25-ndat kuupäeva, läheb tasumisele järgneva kuu õppemaks.

4.5. Proovitrenn esimesel korral on Õpilasele tasuta.


Keila Korvpallikooli juhatus
1. september, 2022.a.