Keila KK

  Keila Korvpallikooli juhatusele

  AVALDUS

  Soovin astuda Korvpallikooli õpilaseks. Kohustun täitma ja kinni pidama Keila Korvpallikooli sisekorraeeskirjadest.

  Õpilase andmed:

  Lapsevanema, hooldaja andmed:

  Maksja andmed, õppemaksu arve esitada:

  Soovin arvet (märgi sobiv)*:

  Allkirjastan õppelepingu*:
  digitaalseltprindin välja ja allkirjastansoovin lepingut paberkandjal

  Avalduse esitamise kuupäev*

  Kinnitan, et olen tutvunud Keila Korvpallikooli õppemaksude tasumise- ja treeningrühmadesse vastuvõtmise- ning väljaarvamise korraga ning kohustun nendest kinni pidama. Olen nõus lapse astumisega Keila Korvpallikooli õpilaseks.*

  * Isikukood on vajalik kohalikule omavalitsusele ning Eesti Maksu- ja Tolliametile aruannete esitamisel