Õpilaseks astumise avaldus

Keila KK

Keila Korvpallikooli juhatusele

AVALDUS

Soovin astuda Korvpallikooli õpilaseks. Kohustun täitma ja kinni pidama Keila Korvpallikooli sisekorraeeskirjadest.

Õpilase andmed:

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood*
Kool ja klass
Telefon

E-post

Kodune aadress

Lapsevanema, hooldaja andmed:

Isa nimi
Töökoht
Telefon

E-post

Ema nimi
Töökoht
Telefon

E-post

Maksja andmed, õppemaksu arve esitada:

Nimi
Isikukood
Arve saata (e-posti aadressile):
*sellele aadressile saadame ka õppelepingu

Soovin arvet

(märgi sobiv):

ühe kuu kohta

poolaasta kohta

kogu hooaja kohta

Allkirjastan õppelepingu:

digitaalseltprindin välja ja allkirjastansoovin lepingut paberkandjal

Avalduse esitamise kuupäev


Kinnitan, et olen tutvunud Keila Korvpallikooli õppemaksude tasumise- ja treeningrühmadesse vastuvõtmise- ning väljaarvamise korraga ning kohustun nendest kinni pidama. Olen nõus lapse astumisega Keila Korvpallikooli õpilaseks.


* Isikukood on vajalik kohalikule omavalitsusele ning Eesti Maksu- ja Tolliametile aruannete esitamisel

Comments are closed.