Lasteaialapse registreerimine treeningule

Enne registreerimisvormi täitmist palun tutvu:

* Eelkooliealiste laste õppemaksu tasumise kord
* Treeningrühmadesse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord


 

Keila KK

Keila Korvpallikooli juhatusele

Lasteaialapse registreerimine treeningule

Soovin registreerida oma lapse Keila Korvpallikooli liikumis- ja pallimängude treeningule

Vikerkaare lasteaiasMiki lasteaiasRukkilille lasteaiasMidrimaa lasteaias

Lapse andmed:

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood*:
Lasteaed ja rühma nimi:
Kodune aadress:

Lapsevanema, hooldaja andmed:

Isa nimi:
Töökoht
Telefon

E-post

Ema nimi:
Töökoht
Telefon

E-post

Maksja andmed, õppemaksu arve esitada:

Nimi:
Isikukood:
Arve saata (e-posti aadressile):

Soovin arvet

(märgi sobiv):

ühe kuu kohtapoolaasta kohtahooaja kohta

Registreerimise kuupäev


Kinnitan, et olen tutvunud Keila Korvpallikooli eelkooliealiste laste õppemaksu tasumise ja treeningrühmadesse vastuvõtmise ning väljaarvamise korraga ja kohustun nendest kinni pidama. Käesoleva registreerimisvormi saatmisega registreerin oma lapse Keila Korvpallikooli liikumis- ja pallimängude treeningule.


* Isikukood on vajalik kohalikule omavalitsusele ning Eesti Maksu- ja Tolliametile aruannete esitamisel

Comments are closed.