Keila Korvpallikool läbis edukalt juba kolmandat hooaega järjest Eesti Korvpalliliidu kvaliteedinõustamise projekti, mille eesmärk on parandada koostööd Eesti Korvpalliliiduga, tõsta teenuse kvaliteeti ja saada tagasisidet organisatsiooni toimimise kohta.

Keila Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Heina sõnul on Eesti Korvpalliliidu poolt loodud kvaliteedinõustamise projekt väga oluline, kuna aitab saavutada hooajaks seatud eesmärke nii sportlikus plaanis kui ka organisatsiooni tasandil. „Oleme pühendunud noorte korvpalli arendamisele ja iga-aastane kvaliteedinõustamise läbimine on justkui kinnitus sellest, et oleme õigel teel ja pakume parimat võimalikku keskkonda noorte korvpallitalentide arendamiseks. Lisaks paneb see meid veel rohkem pingutama seatud eesmärkide nimel. Keila Korvpallikool kuulub Eesti tugevamate korvpalliharidust andvate koolide sekka.”

Kvaliteedinõustamise läbiviimiseks on eri valdkondade asjatundjatest moodustatud komisjon. Kvaliteedikomisjoni esimehe Aivo Adamsoni sõnul on Eesti Korvpalliliit viimasel kolmel aastal pööranud eraldi tähelepanu sellele, et toetada neid samme, mis aitavad muuta korvpalliklubid järjest professionaalsemaks nii organisatsioonilises plaanis kui ka sportlikes saavutustes. „Väga hea meel oli 14. detsembril toimunud Eesti Korvpalliliidu üldkogul tunnustada ühtekokku 22 klubi, kes programmis osalevad ning kelle eesmärkide ja arendustegevuste toestamise ja nõustamisega soovime edasi minna ka aastal 2024,” selgitab komisjoni esimees Aivo Adamson. „Aitäh Keila Korvpallikoolile juba kolmandat korda programmis osalemast. Soovime jätkuvat nõudlikkust ja visadust organisatsiooni edasiseks arendamiseks ja loodame, et tehtav töö toob häid tulemusi nii väljakul kui ka koostöösuhetes kogu tiimi ja partneritega.”

Kvaliteedinõustamises osalemise eelduseks on muuhulgas ka see, et EKL liige on esitanud tähtaegselt majandusaasta aruande, ei oma EKL-i ees võlgnevusi ja on esitanud õigeaegselt Eesti Spordiregistrile vajalikud andmed.

Täname omalt poolt Eesti Korvpalliliitu jätkuva toetuse ja koostöö eest!