Keila Korvpallikool treenib koroona kiuste

Kuigi Eesti noortekoondistesse ja meistriliigaklubidesse kuuluvad Keila Korvpallikooli kasvandikud saavad valitsuse otsuse kohaselt harjutada sisetingimustes, tuleb lõviosal õpilastest siiski harjumuspärase pallisaali asemel loomingulisemalt treenida. Selleks et välja selgitada, kuidas toimuvad praegusel, alates 11. märtsist kehtivate piirangute ajal korvpallitreeningud, palusime olukorda kirjeldada Keila Korvpallikooli juhil Tarmo Heinal, treeneril Martin Korjusel ning ühel õpilasel ja lapsevanemal.

Kuidas on uued piirangud korvpallitreeninguid Sinu jaoks muutnud?
Õpilane (12-aastane): Ebameeldivamaks. Tahaksin sõpradega trennis korvpalli mängida.
Treener: Treeningud toimuvad alates uutest piirangutest iseseisva treeningkava järgi või Zoomis.
Tegeleme pidevalt oma treeningute mitmekülgsemaks muutmisega ja esitame õpilastele erinevaid
väljakutseid, et pidevalt kodus olles ikkagi sportlik vorm säiliks ja vaim saaks sporti tehes puhata.
Kooli juht: Koroonaviirusest tingitud piirangud on treeningtööd mõjutanud juba eelmise aasta
lõpust. Sellest ajast on peatatud kõik noorteklasside Eesti meistrivõistlused ja rahvusvahelised
võistlusetapid. Vaatamata piirangutele jätkuvad treeningud vastavalt võimalustele. Alates 11.
märtsist toimuvad videotreeningud, individuaalsed orienteerumisevõistlused ja pallitreeningud ning
ka fotojahi üritused. Treeningute korraldamine praegusel ajal nõuab väga palju planeerimist,
ettevalmistust ja lennukaid ideid. Pingutame selle nimel, et lastel oleks võimalus tulla ekraani tagant
välja ning treenida ja võistelda värskes õhus.
Lapsevanem: Ei ole muutnud.

Mis on praeguse süsteemi eelised?
Õ: Saab kodus olla.
T: Vanemate vanusegrupis on õpilastel võimalik saada teistest paremaks. Anname neile selle
võimaluse ja juhised, kuidas oma füüsilist vormi lisaks treeningkavale veel iseseisvalt parandada ja
tõsta. Ideaalne aeg just oma füüsilise vormi parandamiseks. Lisaks saavad treenijad seekord ka
avalikke korvpallikorve kasutada. See on kindlasti suur pluss, et korvpallitrennis ikkagi korvpalli ka
katsuda saab.
K: Praeguse aja treeningute suuremad plussid on individuaalsete oskuste arendamisel. Lisaks on väga
tähtis roll noorsportlaste arengus mitmekülgsusel. Piirangute ajal saab tegeleda erinevate aladega,
mis arendavad sportlast mitmekülgsemaks ja see tuleb kasuks ka erialaste oskuste omandamisel.
Spordialad või tegevused, mis on piirangute ajal kuulunud lisaks korvpallile treeningplaanidesse:
kergejõustik, suusatamine, orienteerumine, kettagolf ja jõuharjutused; leebemate piirangute ajal ka
eri pallimängud (pesa-, käsi-, võrk- ja jalgpall).
L: Suurimaks plussiks on see, et korvpallikool on leidnud võimalused, kuidas treeningutega jätkata.
Mis on praeguse süsteemi puudused?
Õ: Ei saa nii palju korvpalli mängida kui enne.

T: Paljud nooremad lapsed (1.–3. klass) vajavad vahel lapsevanema abi, et ennast treeninguks valmis
seada. Võistkonnaalal treenides on suur vajadus ka võistkonnakaaslaste abistavale toele ja
kontaktile, mida kahjuks hetkel võimalik saada ei ole. Korvpalli mängida me kahjuks ei saa.
Lapsevanemal on kindlasti hetkel väga suur vastutus, et laps saaks enne treeningut ka kooliasjad
tehtud.
K: Kindlasti saalis rühmatreeningute ja võistlusväljundi puudumine. Lapsel ja noorel peab praegusel
ajal olema eriti tugev sisemine motivatsioon jätkata harjutamist piiratud oludes. Tundub, et Keila
Korvpallikooli õpilased on tehtud tugevast puust ja raskused panevad veelgi rohkem pingutama ning
leidma olukordadele lahendusi. Treeningutest loobujaid või kõrvale jääjaid on väga vähe.
Loomulikult on oluline roll ka lastevanematel, kes oma igapäevaste töökohustuste kõrvalt last
toetavad ja motiveerivad nii distantsõppel kui ka treeningutel. Tänan kõiki Keila Korvpallikooli
lapsevanemaid!
L: Treeninguid on vähem ja need on lühemad.

Kas rohkem meeldib praegune või koroonapiirangutele eelnenud trenn? Miks?
Õ: Mulle meeldib rohkem koroonapiirangutele eelnenud trenn, sest siis sai rohkem koos sõpradega
mängida.
T: Meile kõigile meeldivad ikka koroonapiirangutele eelnenud treeningud. Korvpalli mängides
vajame ikkagi sõpru, kellega koos treenida. Hetkel on selleks parim koht ikkagi saalis ja koos oma
treeninggrupi sõpradega.
K: Õpilased, lapsevanemad ja treenerid valiksid kindlasti piirangutele eelnenud treeningud.
L: Ikka piirangutele eelnenud trenn, sest praegune olukord ei lase täiskoormusega treenida ja saali ei
saa üldse, mistõttu oskused kannatavad. Samuti on oluline laste omavaheline suhtlemine, mida
tavapärane trennis käimine oluliselt toetab.

Mis on kõige naljakam juhtum seoses praeguste virtuaalsete treeningutega?
Õ: Ühel lapsel tungis ema tuppa.
T: Naljakas olukord tekkis ühes esimeses (uute piirangute) Zoomi treeningus, kui treeninggrupp jälle
üksteist nägi ja kõik omavahel rääkida tahtsid. Üks poiss oli just papagoi saanud ja teistele uut sõpra
näidates pääses lind lahti ja lendas treeningu lõpuni toas ringi.
K: Videotreeningud on läinud treenimise tähe all ja ühtegi naljakat vahejuhtumit pole olnud.
L: Virtuaaltrenn samal ajal minu koosolekuga – müdistamist on kõvasti.
Millest praeguste treeningute juures kõige rohkem puudust tunned?
Õ: Neli nelja vastu korvpallist.
T: Ikkagi koos treenimisest.
K: Meeskonnamängust ja taktikanüansside lahendamisest.

L: Võistlustest.

Mis motiveerib treeningutega jätkama?
Õ: Tahan saada elukutseliseks korvpalluriks.
T: Huvitavate ja lõbusate treeningute ettevalmistamine ja korraldamine on ikkagi väike
mugavustsoonist väljatulek ja head meelt tekitab, kui treeningu lõpus kõik treeninguga rahule jäid.
K: Tundub, et korvpallikooli õpilased, treenerid, lapsevanemad ja toetajad saavad raskustest
lisamotivatsiooni nende ületamiseks. Lisaks eeldab see ka enda proovile panemist ja eesootavate
väljakutsetega hakkama saamist. Oleme siiani nendega hästi hakkama saanud ja usun, et saame ka
edasi – võiduka lõpuni!
L: Eriti praegusel ajal saab laps vaheldust õppimisele, kehalist aktiivsust ja kohtub kasvõi mõne
sõbraga.

Keila Korvpallikool
Karl Koppelmaa

Comments are closed.